У случају да желите резервисати или купити изабрано предузеће, можете нас контактирати путем контактних података.

Име предузећа Установљено ПДВ обавезник Делатност * Статус Држава
SIERA d.o.o. 2017 Ne Brez Prosto SLO
ALBEX d.o.o. 2016/10 Ne Brez Prosto SLO
LAMINEA  d.o.o. 2016/09 Ne Brez Prosto SLO
LAMINEA 101 d.o.o. 2016/07 Ne Brez Prosto SLO
LAMINEA 102 d.o.o. 2016/07 Ne Brez Prosto SLO
LAMINEA 64 d.o.o. 2016/06 Ne Brez Prosto SLO
LAMINEA 68 d.o.o. 2016/06 Ne Brez Prosto SLO
LAMINEA 62 d.o.o. 2016/05 Ne Brez Prosto SLO
LAMINEA 47 d.o.o. 2016/05 Ne Brez Prosto SLO
LAMINEA 40  d.o.o. 2016/04 Ne Brez Prosto SLO
LAMINEA 14  d.o.o. 2016/03 Ne Brez Prosto SLO
START4U 50 d.o.o. 2016/02 Ne Brez Prosto SLO
START4U 44 d.o.o. 2016/02 Ne Brez Prosto SLO
START4U 37 d.o.o. 2016/01 Ne Brez Prosto SLO
START4U 27 d.o.o. 2016/01 Ne Brez Prosto SLO
 TRIPRO 273 d.o.o. 2015/12 Ne Brez Prodano SLO
 TRIPRO 272 d.o.o. 2015/12 Ne Brez Prodano SLO
 TRIPRO 271 d.o.o. 2015/12 Ne Brez Prodano SLO
 TRIPRO 269 d.o.o. 2015/11 Ne Brez Prosto SLO
 TRIPRO 263 d.o.o. 2015/11 Ne Brez Prosto SLO
TRIPRO 251 d.o.o. 2015/10 Ne Brez Prodano SLO
TRIPRO 255 d.o.o. 2015/10 Ne Brez Prodano SLO
TRIPRO 225 d.o.o. 2015/10 Ne Brez Prodano SLO
TRIPRO 220 d.o.o. 2015/10 Ne Brez Prodano SLO
TRIPRO 219 d.o.o. 2015/10 Ne Brez Prosto SLO
TRIPRO 213 d.o.o. 2015/09 Ne Brez Prosto SLO
TRIPRO 212 d.o.o. 2015/09 Ne Brez Prodano SLO
TRIPRO 164 d.o.o. 2015/06 Ne Brez Prodano SLO
TRIPRO 199 d.o.o. 2015/09 Ne Brez Prosto SLO
TRIPRO 197 d.o.o. 2015/09 Ne Brez Prosto SLO
TRIPRO 191 d.o.o. 2015/08 Ne Brez Rezervirano SLO
TRIPRO 190 d.o.o. 2015/08 Ne Brez Prosto SLO
TRIPRO 189 d.o.o. 2015/08 Ne Brez Prodano SLO
TRIPRO 177 d.o.o. 2015/07 Ne Brez Prosto SLO
TRIPRO 115 d.o.o. 2015/05 Ne Brez Prosto SLO
TRIPRO 112 d.o.o. 2015/05 Ne Brez Prosto SLO
TRIPRO 99 d.o.o. 2015/05 Ne Brez Prosto SLO
ANOSHA KOOPERACIJA d.o.o. 2015/04 Ne Brez Prodano SLO
TRIPRO 50 d.o.o. 2015/03 Ne Brez Prosto SLO
TRIPRO 40 d.o.o. 2015/02 Ne Brez Prosto SLO
TRIPRO 19 d.o.o. 2015/01 Ne Brez Prosto SLO
ORIGO 307 d.o.o. 2014/11 Ne Brez Prosto SLO
ORIGO 306 d.o.o. 2014/11 Ne Brez Prosto SLO
ORIGO 302 d.o.o. 2014/11 Ne Brez Prosto SLO
ORIGO 269 d.o.o. 2014/10 Ne Brez Prosto SLO
ORIGO 268 d.o.o. 2014/10 Ne Brez Prosto SLO
ORIGO 262 d.o.o. 2014/10 Ne Brez Prosto SLO
ORIGO 230 d.o.o. 2014/08 Ne Brez Prosto SLO
ORIGO 197 d.o.o. 2014/07 Ne Brez Prodano SLO

*
Z dejavnostjo: podjetje z utečenim poslovanjem
Brez: podjetje brez poslovanja

Имате питања?

Предајте потражњу