Рачуноводство и књиговодство већ за 45 ЕУР / мес

Порез,  обрачунавање плата, мерење успеха су само неки од многих задатака, које рачуноводство извршава. Желите проценити зараду или губитак, пратити успех предузећа и тако себи олакшати посао?

Добар рачуноводја или рачуноводствени сервис може вам помоћи код пословног успеха, а уз његову помоћ можете снизити трошкове порезе, повећати продају или или раширити обим рада, контролисати вишке и мањке, све у свему, планирати пословање, тако да у сваком тренутку знате где и како можете уштедити или зарадити.

Исто тако изкусан рачуноводја вас разтерети у вези обрачуна плата и доприноса, припрема годишњих извештаја, скупљања и организовања документације , праћење промена законодавства и још многих других, на тренутке сасвим сувишних послова, који вам одузимају превише времена.
Посветите се само својим делатностима и проверите, које услуге нуди наш књиговодски и рачуноводствени сервис.

Рачуноводске и књиговодске услуге

Наше услуге су намењене малим и средњим великим предузећима, друштвима, школама и другим јавним заводима. Осигуравамо вам квалитетне рачуноводствене услуге и саветовање као и брзо посредовање података.

Нудимо вам следеће услуге:

– водјење пословних књига
– обрачун ПДВ
– водјење главних књига
– извештавање за интрастат
– припрема документације за рад у иностранству
– средјивање ВИЗЕ за територију ЕУ
– обрачување плата и осталих личних примања
– ауторски хонорари
– водјење регистра основних средстава са израчуном амортизације
– припрема годишњих рачуноводских исказа
– припрема месечних и полугодишњих обрачуна
– припрема порезног биланса
– обрачун кашњења камата
– помоћ код израде финансијских нацрта
– Водјење платног промета
– саветовање о порезима
– водјење благајне
– израда извештаја
– израда статистике финансијских рачуна
– обрачун камата
– припрема документације за стицање банчних појазмица

У нашем предузећу нудимо вам и правне услуге. Наш рачуноводствени сервис може вам омогућити да одрадите комплетну услугу водјења рачуноводства, а можете нам препустити и само одредјена подручја.

Имате питања?

Предајте потражњу