Оснивање предузећа уз помоћ наше агенције

Оснивање предузећа се често одужи, али уз нашу помоћ поступак оснивања друштва (д.о.о., с.п., д.н.о., к.д.) је изузетно једноставан и брз.

За Вас стручно средимо:

Помоћ код оснивања предузећа већ од 50,00 еур

 • за вас припремимо и прикупимо сву потребну документацију
 • помоћ код избора имена предузећа
 • провера имена предузећа
 • помоћ код избора и регистрације делатности
 • помоћ код уписа пословне адресе
 • саветовање приликом избора правноорганизацијског друштва (д.о.о., с.п., д.н.о., к.д. )
 • најава на еВем тачки, где вас сачека референт са већ унапред припремљеном документацијом
 • најава на изабраној банки за уплату оснивачког капитала и отварање трансакцијског рачуна
 • бесплатно саветовање  за избор стручног и ценовно прихватљивог рачуноводства

Асистенција и пракса у оснивању предузећа већ од 150 еур;

 • за вас припремимо и прикупимо сву потребну документацију
 • помоћ код избора имена предузећа
 • провера имена предузећа
 • помоћ код избора и регистрације делатности
 • помоћ код уписа пословне адресе
 • саветовање приликом избора правноорганизацијског друштва (д.о.о., с.п., д.н.о., к.д.)
 • пратња на еВем тачку
 • пратња на изабраној банци приликом надоградње оснивачког капитала и отварања трансакцијског рачуна
 • достава потврде о уплати оснивачког капитала на Ајпес уместо вас
 • бесплатно саветовање за избор стручног и ценовно прихватљивог рачуноводства

Саветовање приликом оснивања предузећа са стварним уложком

 • уштеда за све, који немају финансијских средстава, али имају пословно средство односно с.п., д.н.о., к.д., д.о.о које је у функцији.

Имате питања?

Предајте потражњу