Pomagamo pri financah

SPODBUDE ZA ZAGON PODJETJI V PROBLEMSKIH OBMOČJIH

Problemska območja z visoko brezposelnostjo so:

  • območja občin Pomurske regije,
  • območja občin Pokolpja,
  • območja občin Maribora s širšo okolico,
  • območja občin Hrastnik, Radeče, Trbovlje.

Za natančno razdelitev vseh občin nas pokličite.

Maksimalna višina nepovratnih sredstev na podjetje je 20.000 €.
Upravičeni stroški so: nakup opreme, stroški promocije, nakup materiala in blaga, najem poslovnih prostorov, prispevki iz osebnega dohodka …

Imate vprašanja?

Oddajte povpraševanje