Pomagamo pri financah

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo spodbuja razvoj novih ali izboljšanih izdelkov in storitev na področju predelave in obdelave lesa.

Upravičeni stroški so:

  • stroški nakupa osnovnih sredstev (nakup nove opreme, novih strojev, novih proizvodnih zgradb),
  • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (nakup programske opreme),
  • stroški plač novo zaposlenih (nova zaposlitev povezana z izvedbo začetne investicije).

Razpis omogoča podjetjem, da pridobite od 50.000,00 EUR do 500.000,00 EUR nepovratnih sredstev.

Rok za predložitev vlog je 16. 8. 2017.

V primeru interesa za prijavo ali dodatnih pojasnil sporočite.

Marta Kerš mag. ekon. in posl. ved.

T: +386 (0)5-907-65-14  F: +386 (0)5-907-65-16 M: marta@evrokom.si

Imate vprašanja?

Oddajte povpraševanje