Pomagamo pri financah

POSOJILA S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE–SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD

Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje slovenski podjetniški Sklad iz Maribora v sodelovanju z naslednjimi bankami:

Gorenjska Banka d.d., BKS Bank AG, Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Sberbank banka d.d., Abanka Vipa d.d., Banka Koper d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SKB banka d.d., UniCredit Banka Slovenije d.d., Banka Sparkasse d.d., Hranilnica Lon d.d. Kranj, Hranilnica in posojilnica Vipava d.d. ter Delavska hranilnica d.d. Ljubljana.

Kreditno – garancijska linija je odprta za:

  • mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so starejša od 5 let (MSP 5+)
  • mikro, mala in srednje velika podjetja, ko so mlajša od 5 let (MLADI MSP)

Višina garancije na glavnico in subvencionirane obrestne mere:

Garancija od 60% do 80%, obrestna mera od 0,15% do 0,65% + 6 mesečni Euribor.

Kredit lahko krije do največ 80% upravičenih stroškov projekta.

Upravičeni stroški:

  • materialne investicije (nakup nove tehnološke opreme, nakup zemljišč, stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta),
  • nematerialne investicije (prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja),
  • nakup stare opreme (samo za zdrava jedra podjetij v stečaju)
  • obratna sredstva (nakup materiala in trgovskega blaga, opravljene storitev, plače, davčne obveznosti iz naslova DDV).

Ročnost kredita: od 1,5-10 let.

Obdobje upravičenosti stroškov: od 1.11.2015 do 31.12.2017

Roki prijave: 1. 3., 15. 3., 1. 4., 15. 4., 1. 5., 15. 5., 1. 6., 15. 6., 1. 7., 15. 7., 15. 8., 1. 9., 15. 9., 1. 10. in 15. 10. 2016

Imate vprašanja?

Oddajte povpraševanje