Pomagamo pri financah

POSOJILA S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE – SID BANKA

Sid banka nudi programe za gospodarske družbe:

  • tekoče financiranje poslovanja,
  • financiranje naložb in zaposlovanja,
  • financiranje raziskav, razvoja in inovacij,
  • program SID banke za financiranje naložb in kapitalskega utrjevanja MSP,
  • program SID banke za financiranje poslovanja in kapitalskega utrjevanja MSP

Informativna obrestna mera je 1,3% + 6 mesečni Euribor.

Načini zavarovanja Sid banke:

  • nepremičnine v Republiki Sloveniji,
  • oprema in stroji,
  • zaloge,
  • terjatve podjetja,
  • vrednostni papirji.

Rok prijave je do 31.10.2016 oziroma do porabe sredstev.

Imate vprašanja?

Oddajte povpraševanje